Športová diagnostika

Základný funkčný test - Conconiho test

SPÔSOB TESTOVANIA:

Test sa vykonáva na stacionárnom bicykli postupným zvyšovaním rýchlosti a zaznamenávaním tepovej frekvencie. Pokračuje sa v teste až do úplného vyčerpania a namerania maximalnej tepovej frekvencie.


VÝSTUPY:

Taliansky doktor Francesco Conconi zistil, že pri grafickom znázornení zvyšovania rýchlosti pohybu a hodnotami tepovej frekvencie vznikne krivka, ktorá sa v jednom bode zlomí. V tomto deflexnom bode leží anearóbny prah. 
Z neho je potom možné približne určiť aj aeróbny prah. Aeróbny prah zodpovedá zhruba srdcovej frekvencii na úrovni anaeróbneho prahu -15 % tejto frekvence. 


 

Test na toleranciu laktátu - Určovanie tréningových zón (pulzy/watty)

SPÔSOB TESTOVANIA:

Test na toleranciu laktátu sa vykonáva na stacionárnom bicykli presne stanoveným postupom zvyšovania rýchlosti a súčasným zaznamenávaním pulzových hodnôt a odberom vzorky krvi z ušného laloka za účelom stanovenia hladiny laktátu v krvi.


VÝSTUPY:

Daným testom sa získajú údaje potrebné na vypracovanie tabuľky nazývanej pásma intenzity. Táto tabuľka je následne návodom na skladbu tréningového plánu.


VIAC INFO:

Patrik Kuril
Tel.: 0907 435 116
E-mail: info@sportakus.sk